SEO

Důstojníci 30. léta

Poručík železničního pluku

Štábní kapitán jezdectva

Čepice dělíme na polní (lodička) a vycházkové (brigadýrka). Lodička bude co do tvaru viz. foto a bude obsahovat následující náležitosti: Odznak a za odznakem příslušné distinkce. Nátylník může být (a v mnoha případech bude) lemován lemovkou barvy výložků (příslušné dané zbrani či službě) a obdobně zlatý odznak bude podložen podložkou z výložkového sukna příslušné barvy.

 

Brigadýrka v souladu s fotografií bude mít všitu lemovku v příslušné barvě mezi spodní a svrchní částí, dále bude obsahovat odznak (velký), podbradník pleten ze čtyř šňůrek, upevněn po stranách na malé stejnokrojové knoflíky, pro důstojníky vše v barvě zlaté.

 

Blůza se zapíná na 7 velkých stejnokrojových knoflíků. Čtyři kapsy (dvě náprsní a dvě boční) jsou přišity navrch, jsou kryty příklopkami (s možným různým tvarem) a zapínají se na malý stejnokrojový knoflík. Vrchní kapsy jsou uprostřed s přehybem, spodní pak měchovitého tvaru. Blůza má vzadu rozparek.

Použitý materiál bude většinou česaná příze, barva by měla být khaki, přesto však najdeme jen velmi obtížně dvě blůzy, které by se byť jen nepatrně v odstínu neodlišovaly.

 

Plášť se zapíná na 6 velkých stejnokrojových knoflíků. Kapsy jsou šity do rubu pláště a jsou kryty příklopky. Zadní část je se záhybem a ve výši boků je dvojitá pásová spona zapínaná na 3 velké stejnokrojové knoflíky. Límec je sametový.

 

Kalhoty můžou být dvojího typu a to buď jezdecké (rajtky), nebo dlouhé, vycházkové, rovného střihu. V postranním švu vycházkových kalhot bude všita lemovka příslušné barvy odpovídající barvě výložků. Důstojníci pěchoty mají jak na jezdeckých, tak i na dlouhých kalhotách na postranním švu 25 mm široké pásy z výložkového sukna pěchoty.

 

Obuv je opět dvojího typu – k jezdeckým kalhotám boty vysoké, jezdecké a k dlouhým kalhotám boty nízké, šněrovací.

 

Opasek může být kožený, služební s dohodou zapínaný na přezku se dvěma trny, nebo vycházkový, slavnostní, látkový vyšívaný.

 

Odznaky a čísla. Některé límcové odznaky se nosí na výložkách, ostatní na límci proti ramenním páskům.

 

 

Lodička, i když je co do tvaru podobná standardně vyráběným lodičkám pro mužstvo, přesto vykazuje některé odlišnosti. Materiál je jemná česaná příze, nátylník je lemován příslušnou barvou zbraně (zde tmavě hnědá příslušejícímu železničnímu pluku). Celkově je tato lodička co do výšky výrazně nižší (a u mnoha soukromě pořizovaných se s touto do jisté míry módní úpravou setkáme). Na levé přední straně je umístěn odznak (malý státní, v našem případě není podložen výložkovým suknem) a za znakem následují distinkce (dvě malé poručické hvězdičky určující hodnost poručíka.

Blůza je provedena ze shodného materiálu jako lodička. Zapíná se na 7 velkých stejnokrojových knoflíků. Stojací límec se zapíná na dva háčky. Vpředu na límci jsou výložky opět v tmavě hnědé barvě příslušející ženijnímu vojsku. Po stranách naproti ramenním páskům jsou místo obvyklých čísel umístěny stylizované odznaky okřídleného loukoťového kola určující příslušnost k železničnímu pluku (který je součástí ženijního vojska).

 

Všechny kapsy jsou přišité navrch, náprsní navíc s přehyby uprostřed. Příklopky jsou střiženy do vlnky, která má všechny tři vrcholky ve stejné rovině a zapínají se malým stejnokrojovým knoflíkem. Neboť se jedná o důstojníka zbraní, jsou veškeré prvky zlaté, knoflíky se zkříženými meči. Hodnost poručíka pak určují dvě velké poručické hvězdy umístěné na ramenních páscích opět lemovaných příslušnou barvou. Rukávy mají naznačené manžety typické pro gážisty, zde v obvyklé výšce 8 cm. Zdobeny jsou dvěma malými stejnokrojovými knoflíčky.

Kalhoty jsou v tomto případě dlouhé normálního střihu (rovné). Materiál je opět česaná příze. Nad pravou kapsou se nachází kapsička na hodinky. Důstojníci a rotmistři mají tak jako v tomto případě od pasu dolů všitou asi 3 mm širokou lemovku z výložkového sukna. Barva opět odpovídá příslušné barvě zbraně.

Opasek kožený, hnědý, obvyklé šíře (4,5 cm), přezka zlatá (důstojník), se dvěma trny, doplněný dohodou.

Plášť je opět zhotoven z česané příze, tentokráte je však materiál silnější, i když kvalita je podržena stále na stejně vysoké úrovni. Na každé straně přednice je umístěno 6 velkých stejnokrojových knoflíků, na levé pak ještě 6 obšitých knoflíkových dírek, sloužících k zapínání kabátu.

 

Plášť je opět zhotoven z česané příze, tentokráte je však materiál silnější, i když kvalita je podržena stále na stejně vysoké úrovni. Na každé straně přednice je umístěno 6 velkých stejnokrojových knoflíků, na levé pak ještě 6 obšitých knoflíkových dírek, sloužících k zapínání kabátu. Kapsy jsou šity rubem, rovně, kryty jsou příklopy bez zapínání. Límec je sametový (toto provedení mají důstojníci a rotmistři). Čísla, odznaky, výložky a distinkce jsou na plášti umístěny obdobně jako na blůze. Pak tedy v tomto případě máme v přední části límce přišity výložky příslušné barvy, proti ramenním páskům odznak určující příslušnost k železničnímu pluku a na ramenních páscích, které jsou opět lemovány příslušnou barvou, se nacházejí dvě velké poručické hvězdy (nižší důstojníci), informující nás o tom, že nositel pláště je důstojník v hodnosti poručíka. Na konci rukávů nescházejí dva malé stejnokrojové knoflíčky, které efektně doplňují celý oděv.

 

Plášť je ušit velice elegantně, v pase značně probrán, s knoflíky k pasu se sbíhajícími, když tímto se dociluje velmi módního efektu.

 

Tento plášť pak majitel nosil bez blůzy, čímž se celý efekt výše popsaného jen a jen zvyšuje.

 

Brigadýrka (vycházková čepice) je barvy khaki a má všitu mezi vrchní část a ztuženou spodní část lemovku barvy zbraně, v tomto případě se jedná o chromově žlutou, která přináleží mj. jezdectvu. Štítek je tuhý. Doplňky jsou ve zlatém provedení určeném pro důstojnický sbor. Jedná se o odznak, zde s meči (pro důstojníky zbraní), podbradník pletený ze čtyř šňůrek, po stranách upevněný dvěma malými stejnokrojovými knoflíky, opět s meči. Distinkce jsou upevněny po stranách čepice, v našem případě jedna malá (3/4 velikost) zlatá pěticípá hvězdička, určující hodnost štábního kapitána. První hvězdička se umísťuje nad knoflík přidržující podbradník, případné další pak vždy ve směru dopředu. Přesah vrchní části v přední části by měl být o něco větší než v zadní. Podšívka brigadýrky je v tomto případě vyvedena rovněž v barvě zbraně (chromově žlutá) viz. obrázek.

Blůza je provedena stejně jako brigadýrka z česané příze. Předpisové zapínání na 7 velkých stejnokrojových knoflíků (gážisté) včetně stojacího límce se dvěma háčky nevybočuje nikterak z dobových standardů. Výložky na límci určují jednoznačně příslušnost k jezdectvu. Po stranách naproti ramenním páskům jsou umístěny čísla přiřazující tohoto důstojníka k 11. jezdeckému pluku. Všechny kapsy jsou přišité navrch, náprsní navíc s přehyby uprostřed. Příklopky jsou v tomto případě střiženy do prostřední špice. Jedná se o prvek, který bývá na důstojnických uniformách nejvariabilnější. Kapsy se zapínají malým stejnokrojovým knoflíkem, tyto zdobí rovněž přehyby uprostřed. Neboť se jedná o vyššího důstojníka, jsou ramenní pásky lemovány podél lemovky v barvě zbraně navíc další zlatou 5 mm širokou sutaškou. Vyšším důstojníkům přináleží pěticípé hvězdičky, v našem případě jde tedy o štábního kapitána, který má nejnižší hodnost z vyšších důstojníků.

Vycházkový pás je 4,2 cm široký z hedvábného tkaniva v provedení kombinací barev khaki a zlaté se zapínáním zlacenou raženou tombakovou sponou s dubovými ratolestmi a lvem, odznaky české státnosti. Závěsný řemínek ve stejném materiálovém provedení je 18 mm široký.

 

 

Kalhoty zde vyobrazené jsou jezdecké (rajtky), opět v látkovém provedení z česané příze. Od pasu do kolen jsou široké a naopak od kolen ke kotníkům úzké. Kapsy jsou všité vpředu, nad pravou kapsou je navíc všitá menší kapsa pro hodinky. Červená barva kalhot pak nositele jednoznačně přiřazuje ke stavovské skupině zbraní – jezdectva.

Šavle pro důstojníky je z oceli, mírně zahnutá, ostří není broušeno. Koš je ve vyklenuté části tvořen třemi obloukovitými proužky a vnější plocha je zdobená lipovou ratolestí s malým státním znakem uprostřed. Pochva je z ocelového plechu. Všechny vnější plochy šavle jsou leskle niklované. Velikost je pak dána velikostí nositele a to tak, aby při zavěšení dosahovala ke kotníku nohy.

Skrytá šavle se drží levou rukou pod kroužkem na pochvě, ostřím obrácena vpřed.

Při postoji v pohovu, stejně pak i při pochodu v pohovu může být šavle zavěšena košem na pokrčené levé předloktí, jež jí pak přidržuje u těla.

 

 

 

Kontaktní e-mail: 1.republikauniformy@email.cz