SEO

 

ORGANIZACE PRVOREPUBLIKOVÉ ARMÁDY

 

Nástin struktury československé branné moci

 

PREZIDENT REPUBLIKY

vrchní velitel československé branné moci

 

Ministerstvo národní obrany

v čele s ministrem národní obrany – ústřední správní orgán branné moci

Generální inspektor

branné moci

 

dozoruje výcvik vojska

 

Hlavní štáb

v čele s náčelníkem hl. štábu

 

provádí veškeré přípravy k válce

Odborné složky

zbraní a služeb

 

odbory, oddělení dle působnosti

Prezident republiky jmenuje hlavního velitele, který velí armádám.

ARMÁDY

součástí armád jsou vyšší jednotky

sbory

divize

samostatné brigády

Pluky

Samostatné oddíly

vyšší jednotky se skládají

z vojskových těles

prapory

 

(pěchota,

ženijní a

telegrafní

vojsko,

 automobilní

jednotky

 dělostřelectva)

korouhve

 

(jezdectvo)

vojsková tělesa se rozdělují na oddíly

dělostřelecké

oddíly

(dělostřelectvo)

perutě (letectvo)

oddíly se dělí na setniny

roty

eskadrony (jezdectvo)

baterie (dělostřelectvo)

letky (letectvo)

ARMÁDY tvoří zbraně a služby.

 

Zbraně: Pěchota, jezdectvo, dělostřelectvo, letectvo, ženijní vojsko, telegrafní vojsko.

 

Služby: Zdravotnictvo, intendantstvo, zbrojní služba, veterinární služba, justiční služba, proviantnictvo, duchovní, remontnictvo, hospodářská služba, oděvnictví, vojenská hudba a ostatní.

 

Služby mají za úkol podporovat zbraně a těmto jejich činnost ulehčovat.

 

 

Prezident republiky a vrchní velitel branné moci Dr. Edvard Beneš

 

Předseda vlády Dr. Milan Hodža

 

Ministr národní obrany František Machník

 

Náčelník hlavního štábu čs. branné moci generál Ludvík Krejčí

 

… 1938

 

Kontaktní e-mail: 1.republikauniformy@email.cz